noigroup logo

Beskyt-o-meteret: En ny forståelse af smerte og smertehåndtering

By Noigroup HQ Education for all, Language: Dansk 01 Jun 2018

Our friend Cecilie Høgsbro from Nordic Health Institute has very kindly translated our most popular post, DIM SIMs into Danish (also available in French and German). 

 

Efter aftale har Nordic Health Institute oversat denne blog, skrevet af David Butler og Tim Cocks, som er to af pionererne inden for moderne smertevidenskab. Oversættelsen er godkendt af Tim Cocks. Hjemmesiden for Neuro Orthopaedic Institute (NOI) Australasia, noijam.com, henviser ligeledes til vores oversættelse.

Baggrund for bloggen:

Bogen “Explain Pain Second Edition” af David Butler og G. Lorimer Moseley bliver af mange anset som bibelen inden for moderne smertevidenskab. Duoen har også lavet håndbogen “The Explain Pain Handbook: Protectometer”. Dette “Protectometer” – på dansk oversat til “Beskyt-o-meter” – er omdrejningspunktet for denne blog, som er vores danske oversættelse. Beskyt-o-meteret er et værktøj som er udviklet til behandlere og klienter som en hjælp til at forstå og arbejde med årsagerne til den smerte, som individet oplever.

Ordbog: 
DIM (Danger In Me): TIM (Trusler I Mig)
SIM (Safety In Me): SIM (SIkkerhed I Mig)
Protectometer: Beskyt-o-meter / trussel-barometer

I denne oversættelse har vi valgt at oversætte DIMs til TIMs. DIMs vil dog forekomme i original form i en model senere i teksten.

TIM & SIMs

Oversat af Cecilie Høgsbro, screenings- og analysekonsulent i Nordic Health Institute, cand.scient.san.publ.

Lige siden bogen “Explain Pain” udkom i 2003 er Lorimer Moseley og jeg blevet spurgt af klinikere om at formulere en mere simplificeret version til patienter. Faktisk så skrev vi i 2005 en kortere version, som vi af flere årsager valgte ikke at publicere – de data der var vist, kunne selv personer uden medicinsk baggrund forstå indholdet af – materialet i “Explain Pain” var ikke svært eller kompliceret, faktisk så var det klinikerne som undervurderede deres patienters evne til at lære og forstå deres smerte. Yderligere, men også vigtigt, så ændrede materialet og indhold sig hurtigt, hvilket måden at dele viden på også gjorde. Husk, at YouTube startede i 2005.

Siden Explain Pain har mange klinikere skrevet deres egne korte versioner – nogle er fantastiske, nogle er skræmmende, andre er helt forkerte og mange lever slet ikke op til de grundlæggende multimedieprincipper. Vi har noteret, at nogle af de bøger og manualer der er blevet publiceret, ligner vores Explain Pain-bog så meget i struktur, tekst, idéer og stil, at Lorimer og jeg kan høre os selv snakke, når vi læser dem!

Introduktion til håndbogen “Explain Pain: Protectometer” (Beskyt-o-meter).

Tiden virker rigtig for Explain Pain-håndbogen: Beskyt-o-meter med dens nye koncepter af DIMs (TIMs), SIMs (SIMs) og Beskyt-o-meter. Håndbogen er en kort og interaktiv bog for mennesker, der oplever smerte. Bogen var sværere at skrive end nogen anden opgave eller bog som vi nogensinde har skrevet, så vi håber, at vi har lavet den korrekt.

Den nuværende tankegang og forståelse af smerter vil fremstå i denne udtalelse:

We will experience pain when our credible evidence of danger related to our body is greater than our credible evidence of safety related to our body. Equally we won’t have pain when our credible evidence of safety is greater than our credible evidence of danger

Moseley and Butler 2015, pp14

Der er så meget power i denne simple udtalelse. Lorimer er glad for at sige, at “det er så simpelt.. og så kompliceret, som det”. Der er en masse fare/trusler “derude”, og de viser sig i mange forskellige domæner. Tag for eksempel udfaldet i en scanningsrapport, noget en person fortæller dig, eller noget du hører i nyhederne. Der er også en masse sikkerhed/tryghed “derude” – såsom opdateret viden, målsætninger, hjælp fra en god sundhedsfaglig person eller at vide, at der er nogen, der elsker dig.

TIMs og SIMs

Vi kalder truslerne “derude” for TIMs – Trussel I Mig og sikkerheden “derude” kalder vi SIMs – Sikkerhed I Mig. Hver TIM og SIM skal omfatte et distribueret, kontekst-variabelt, neuroimmunt netværk i hjernen – et unikt “neurotag” for at bruge sproget fra Explain Pain-bogen.

Vi tænker, at TIMs og SIMs kan organiseres i syv forskellige kategorier (Modellen er original og ikke oversat):

 

Læs de ovenforstående eksempler (og overvej nogle af dine egne). Læg mærke til, at nogle af eksemplerne ovenfor er listet både som TIMs og SIMs. Dette er en påmindelse om, hvor vigtig og kraftfuldt kontekst kan være. Et godt eksempel på kontekst er: hvis din inflammerede blindtarm er sprunget vil et hospital være en meget stærk SIM. På den anden side, hvis hospitalet var dér, hvor en tidligere operation gik galt, så ville hospitalet højst sandsynligt være en meget stor TIM. Tilsvarende vil en varm, rød, hævet ankel en time efter man har vrikket om sandsynligvis for de fleste være en TIM, men med viden om de magtfulde selvhelbredende egenskaber kroppens væv består af, vigtigheden af inflammation og den sandsynlige tidsramme til helingen, vil denne TIM kunne blive en SIM. Allerede her er der tegn på potentielle og effektive behandlingsinterventioner – nemlig uddannelse.

TIMs og SIMs, Beskyt-o-meter og smerte

TIMs og SIMs er det, der driver Beskyt-o-meteret; det helt nye smerteundervisnings- og behandlingsredskab i hver eneste Explain Pain-håndbog – se nedenstående model af Beskyt-o-meteret:

Når et troværdigt bevis for trussel stiger i form af flere trusler, eller at styrken af TIMs vil stige, vil indikatoren på Beskyt-o-meter bevæge sig opad til “Very high danger”. Stiger et troværdigt bevis derimod for sikkerheden eller at SIMs bliver mere kraftfuldt, så bevæger indikatoren sig nedad mod “Very low danger”. I håndbogen giver vi en udvidet version af Beskyt-o-meteret – den øverste tredjedel af Beskyt-o-meteret indeholder smerteskalaen fra 0-10, hvilket indikerer at på et vist niveau af fare vil den individuelle person begynde at opleve smerte (Stigning i TIMs). Smerteskalaen er også en demonstration af, hvordan en forøgelse i trusselsniveauet ved stigning i TIMs fra hvilken som helst fare/kategori kan forøge smerten yderligere og dermed vil individet zoome ind på en såkaldt “alarmzone” – hvilket allerede er i området mellem 0 og 1 på smerteskalaen. Det betyder, at selv en lille TIM kan få et individ til at opleve smerte.

Beskyt-o-meterets styrke

Brugen af Beskyt-o-meteret giver individet (og dets behandler) tilladelse til at kortlægge alle de faktorer – TIMs og SIMs – der tilsammen påvirker individets smerte. Behandlingen som udspringer fra dette lyder simpel – fjern alle TIMs og find samt forstærk SIMs. Men TIMs og SIMs kan gemme sig og være svære at finde – dyb selvrefleksion kan være nødvendig. I hjertet af Beskyt-o-meteret er en diskret, men potent behandlingseffekt – nemlig muligheden for en dybere forståelse og en fuldstændig rekonceptualisering af smerte med det potentiale at have livslang nytte.

Der er meget mere til Beskyt-o-meteret end det, der står i bogen, fx hvis man kaster et blik på vores andre beskyttelsessystemer end smerte såsom immunsystemet, den motoriske kontrol, tanker og sprogsystemer. Der er også håbet om hvad bioplasticiteten bringer (hjernens evne til at ændre og tilpasse sig som følge af interaktion med miljø, adfærd og tanker) og behandlingsstrategier der dækker målsætninger, klogt valg af aktivitet, at blive aktiv, graderet aktivitet, frigivelse af glade hormoner fra hjernens eget medicinskab og få ryddet op i dårligt sprogbrug (dette kan også udgøre en TIM).

Oversat af Cecilie Høgsbro, Nordic Health Institute

Translated by Cecilie Høgsbro from the original and also appearing on the NHI blog here.

The Explain Pain Collection

comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Success!

Product was added to cart.