.
noi
likes
join
up
log
in
Welcome!

For our audience in the Netherlands - find NOI courses near you, buy NOI books and resources locally and find your regional NOI office for enquiries and course hosting.

Welkom!

Voor het Nederlandse publiek is op deze pagina een overzicht  te vinden van – Noi cursussen in de buurt, verkoop van boeken en het regionale NOI NL kantoor waar inschrijvingen geregeld kunnen worden voor of cursussen.

NOI Education

 

The NOI education system presents six quality assured courses which cover the role of the nervous system in rehabilitation, from nerve entrapments in the periphery to chronic pain and stress states and severe neural injury.

General NOI course info

> Global course schedule

NOI Educatie

 

Noi educatie biedt zes cursussen van hoge kwaliteit die de rol het zenuwstelsel in de revalidatie belichten. De cursussen bieden state-of-art informatie over zenuwbeschadiging in de periferie, chronische pijn, stress condities en neurale beschadiging.

General NOI course info

> Global course scheduleCourse coordinator

Joanna Taylor | Tel +44 (0)1904 737919 | Email NOI UK facebook

Cursus organisatie

Joanna Taylor | Tel (0)1904 737919 | EmailNOI UK facebook

 


Ordering products locally

Did you know you can now order most NOI products and resources directly from the NOI NL branch? This will save you in shipping fees and and travel time. 

noigroup shop NL 

Producten bestellen

Het is mogelijk om de meeste producten en informatie te bestellen op noigroupshop.nl. Dat scheelt verzendkosten en tijd. Voor meer informatie stuur je Bart van Buchem een email.

Hosting your own course

You or your organisation can host a NOI course in either an open or in-house format. Hosting couldn't be simpler, NOI do all the organising and the host benefits from discounted course fees and local education for as many people as you need. For more information email Joanna Taylor.

Een eigen NOI cursus

Het is mogelijk om als gastheer op te treden voor een Noi cursus. Dit kan een exclusieve gesloten of open cursus zijn.  Gastheer zijn kan niet eenvoudiger, Noi organiseert en de gastheer profiteert van kortingen en educatie op maat voor kleine of grotere gezelschappen. Meer informatie bij Joanna Taylor.

 

NOI Membership

Keep your ear to the ground for new ideas and developments in manual therapy, pain management, modern neurobiology clinical reasoning science. NOI members receive 6 issues of NOI notes per year and a local seasonal update email twice a year.

Find out more...

NOI Lidmaatschap

Houd je oren en ogen open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen in manuele therapie, pijnmanagement, modern neurobiologisch klinisch redeneren en wetenschap. Je ontvangt jaarlijks zes uitgaven van de Noi notes en twee maal en local seasonal update email.

Find out more...


NOI UK and NOI NL are branches of Neuro Orthopaedic Institute Australasia Pty Ltd