noi
likes
join
up
log
in

explain pain

neurodynamics

brain training

 
Begrijp de Pijn
Elke pijn is echt en voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven. Beter begrijpen waarom dingen zeer doen kan iemand helpen zijn pijn te begrijpen. Zodat ze door kunnen gaan met hun dagelijkse leven. Recente inzichten op het gebied van de neurofysiologie, beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een platform van kennis van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen. In begrijpelijke taal en gebruikmakend van eigenzinnige illustraties, bespreken de auteurs van Begrijp de Pijn hoe het brein pijnreacties produceert. Hoe reacties van autonome bewegings- en immuunsystemen in het lichaam op verwonding bijdragen aan pijn, en waarom pijn kan blijven voortduren ondanks dat de lichaamsweefsels voldoende tijd hebben gehad om te herstellen.

Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwe modellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Als ze eenmaal weten welke processen meespelen, dan kunnen ze op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de weg naar herstel inslaan.

Noigroup Publications (2003), 126 pagina’s, illustraties en diagrammen, half-canadian wire bound. ISBN: 978-0-9872467-3-8
Auteurs: Dr David S. Butler and Prof G. Lorimer Moseley.
Illustraties: Sunyata
Vertaling: Bart Van Buchem en Mark Langerhorst


Wetenschappelijke basis voor 'Begrijp de Pijn' [EN]
Pagina voorbeelden: Inhoudopgave | P 22 | P 46-47 | P 72-73
Video: Butler and Moseley reflect on the fifth year anniversary of Explain Pain (2008).

Related Products

Begrijp de Pijn *ebook*

AUD $35.00

 Qty: 
add
 
 
 
Ordering Offline

You may want to know what alternative payment options are available to you. Download a manual fax order form here: NOI order form. Alternatively, you can contact us directly specifying your order and delivery address.